หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า สาขาร่มเกล้า
ด่วนมาก!!!
บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ลาดกระบัง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการของบริษัท
 • ให้ข้อมูลกับหัวหน้างานเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพในการให้บริการต่อไป
 • ปฏิบัติตามกฎจราจร
 • ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน
คุณสมบัติ
 • จบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.3 ขึ้นไป 
 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานขับรถส่งสินค้าอย่างน้อย 1 ปี   
 • มีความละเอียดรอบคอบ 
 • มีใจรักงานด้านบริการ
 • ขยัน ซื่อสัตย์
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดกระบัง)
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
เกี่ยวกับบริษัท


 
TNT Express is a division of TNT, which provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs. Headquartered in the Netherlands, TNT offers efficient network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide to maximize its network performance.

TNT employs 161,500 people, runs 26,760 trucks and fillies 47 aircrafts. It operates a network of 2,331 depots, hubs, and sortation centres, which serve over 200 countries.

TNT recognizes its social responsibility, and has formed partnerships with the United Nations World Food Programme and the United Nations Environment Programme to flight hunger and pollution in the world.

TNT Thailand has been in business since 1980. Today, TNT is the market leader in providing a complete range of both international and domestic express services for businesses and consumers.
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Number of Employee :
-
Website :
TNT Express is a division of TNT, which provides businesses and consumers worldwide with an extensive range of services for their mail and express delivery needs. Headquartered in the Netherlands, TNT offers efficient network infrastructures in Europe and Asia and is expanding operations worldwide to maximize its network performance. 
TNT employs 161,500 people, runs 26,760 trucks and fillies 47 aircrafts. It operates a network of 2,331 depots, hubs, and sortation centres, which serve over 200 countries.
Over 2007, TNT reported €11 billion in revenues and an operating income of €1,192 million. TNT N.V. is publicly listed on the stock exchanges of Amsterdam and New York.
TNT recognizes its social responsibility, and has formed partnerships with the United Nations World Food Programme and the United Nations Environment Programmer to flight hunger and pollution in the world.

งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
TNT Thailand has been in business for 35 years, since 1980. Today, TNT is the market leader in providing a complete range of both international and domestic express services for businesses and consumers.
Headquartered in Bangkok, TNT operates a nationwide and international express delivery service that interfaces with TNT’s international and local networks in over 200 countries in Europe, Asia and the
Americas.
TNT is growing continuously and now operates 26 nationwide depots, drop-points and hubs that provide service for customer in every province in Thailand.
In addition to this extensive network of depots which allows TNT to offer a range of time critical domestic services, TNT also operates a major domestic road hub, an international road hub for its pioneering Asia Road Network and has a brand new facility located within the Free Zone at Suvarnabhumi airport.

งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
Awards
- ISO 9001:2008
- OHSAS 18001:2007 (Occupational Health And Safety Assessment Series)
- IIP (Investors in People)
- SA 8000:2008 (Social responsibility and compliance with the UN Universal Declaration of Human
Rights, the ILO Convention and the OECD guidelines for multinational enterprises)
- ISO 14001:2004
- CCIA Award 2010 (Call Center International Award)
- TAPA 2010 (Transported Asset Protection Association)
- NTCC Award 2010 (The Netherlands-Thai Chamber of Commerce Best Multinational Company)

งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
TNT Express Worldwide (Thailand) Co., Ltd.
Address :
Thai Summit Tower, 1768 New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
Telephone :
0-2257-6312
Fax :
0-2257-6591
Home Page :
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1768 Thai Summit Tower, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2257-6313
โทรสาร : 0-2257-6591
โฮมเพจ : http://www.tnt.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด