หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขับรถโดยสาร (รถทัวร์)

บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
การท่องเที่ยว
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขับรถโดยสารประจำทาง ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย

- สามารถตรวจเช็คสภาพรถและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

- สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต , ระนอง , สุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 - 50 ปี

- มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท ท.2 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

- มีใจรักงานด้านบริการ ชอบการเดินทาง

- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ใจเย็น

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ

- ไม่มีประวัติสารเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิด

- มีความชำนาญในเส้นทางนั้นๆเป็นอย่างดี จะพิจารณาพิเศษ

- ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม และสารเสพติด

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ

6. สำเนาใบอนุญาติขับขี่ 2 ฉบับ

7. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 2 ฉบับ

8. รายงานตรวจสุขภาพประจำปี ตัวจริง 1 ฉบับ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการรักษาพยาบาล
  • สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) เป็นบริษัทให้บริการ ด้านการขนส่งผู้โดยสาร มากว่า 30 ปี เส้นทางให้บริการมากกว่า 25 เส้นทาง จากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด และระหว่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ บริการด้วยรถปรับอากาศวีไอพี 24 ที่นั่ง วีไอพี 32 ที่นั่ง ปรับอากาศชั้น 1 และรถเช่าเหมา 
ที่อยู่ : 17/150 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 083-296-9661,0-2792-1444ext1371
โทรสาร : 0-2553-1752
โฮมเพจ : http://www.sombattour.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)