หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขับรถ

Driver
บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
สงขลา, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขับรถส่งของ

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 21 – 40 ปี

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป 

- มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด 

- อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบสูง 

- ไม่มีประวัติอาชญากรรมและยาเสพติด 

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว 

- พูดจาสุภาพ ร่วมงานกับผู้อื่นได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สงขลา, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ปรับค่าจ้างประจำปี
  • วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 16 วัน
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
อีปิค คอมพิวเตอร์ (EPIC) ดำเนินธุรกิจ ผลิตและ จำหน่ายเครื่องจักร รวมถึงวัสดุที่ใช้ในงานผลิตป้ายโฆษณาทุกประเภทแบบครบวงจร งานตกแต่งภายใน งานสร้างต้นแบบสามมิติ รายใหญ่ของประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อรองรับการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งผลให้มีสินค้าและบริการใหม่ ที่มีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารงานทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล 
ที่อยู่ : 2022/43-46 Soi Phaholyothin 34/1 Phaholyothin Rd., Senanikom, Chattuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-8000
โทรสาร : 0-2941-8550
โฮมเพจ : http://www.epic.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ จำกัด