หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขายกรุงเทพ (ธนบุรี)

Sales representative
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริษัท ธัญญทิพย์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะของงาน

  • จัดสรรเป้าหมายการขายสินค้าและบริการตามช่องทางการขายต่างๆภายในจังหวัดและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้
  • รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม
  • สร้างยอดขายเพิ่มให้กับบริษัท
  • ดูแลและรับผิดชอบตามที่บริษัทได้มอบหมายงานที่บริษัทมอบหมายให้
  • วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย


คุณสมบัติ

• ชายหรือหญิง 

• อายุ 30 ปีขึ้นไป

• การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือ ปวส.

• รักงานบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น รักความท้าทาย และมีความอดทนสูง

• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน

• มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถได้

• มีประสบการณ์ด้านการขายข้าว ธัญพืช จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • คอมมิชชั่น
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทคือการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว เมล็ดงา ลูกเดือย ข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย

ทางบริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไปยังผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและส่งออกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเป็นต้น

นอกจากนั้น ทางบริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มอีกด้วย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : รัตนา
ที่อยู่ : 39/9 หมู่ที่ 1 ตำบล พระยาบันลือ อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 0-2221-8116-20,035-955-430
โทรสาร : 0-2224-4036
โฮมเพจ : http://www.nanapanagri.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด