หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Direct Sales
บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
 • เยี่ยมลูกค้าให้ครบตามกำหนดในแต่ละวัน
 • เพิ่มและพัฒนาลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น
 • ให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
 • สำรวจตลาดและหาข้อมูลสินค้าของบริษัทคู่แข่ง
 • รับทราบปัญหาของลูกค้าและหาทางแก้ปัญหา
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 – 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านงานขาย
 • หากมีประสบการณ์การติดต่อกับลูกค้าองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น และชอบความท้าทายในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ตามโครงสร้างเงินเดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • Medical Checkup
 • Medical Expense
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • วงเงินค่ารักษาพยาบาล
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
DHA Siamwalla Co., Ltd. (DHAS) is known as a leader of stationery and office supplies market for over 100 years. With the vision of “One Step Ahead”, DHAS invested in the first factory in 1979 which located in Navanakorn Industrial Park. In 2007, DHAS has expanded their manufacturing and builds the 2nd factory in Rojana Industrial Park, Ayutthaya, with about 48,000 ㎡, of which over 20,000 ㎡ used as operating area. The new factory has its high technology and innovation of plastic conversion, paper conversion, and metal forming. DHAS combines innovation and technology to achieve capability with efficient R&D team and specialist more than 300 people. It also focuses on quality management system by having ISO 9001:2015 certified and 3 times of PM Award in 2007, 2008, and 2016. With more than 3 decades of manufacturing experience could guarantee product quality and the customer would be satisfied. DHA Siamwalla Co., Ltd. pleased to be your business alliance who promised to grow together. 
ชื่อผู้ติดต่อ : จุฬาลักษณ์ เศวตทวี (เม) Human Resource Department
ที่อยู่ : 202 Surawongse Rd., Siphraya, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2668-0123 Ext.5117
โฮมเพจ : http://www.dhas.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด