หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขายต่างจังหวัด

Sales Representative - consumer product
บริษัท จัดหางาน เดดิค่า จำกัด
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

Company:

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

Duty:

รับผิดชอบการขาย เขตภาคอีสาน / เหนือ / กลาง / ใต้ (รับภาคละ 1 คน)       

คุณสมบัติ

- ชาย /หญิง อายุ 25 – 35 ปี

- ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี

- มีประสบการณ์เป็นพนักงานขายเขตต่างจังหวัดอย่างน้อย 3 ปี ทั้ง traditional trade และ modern trade

- ผ่านงานขายในบริษัทฯ จัดจำหน่ายสินค้า อุปโภค - บริโภค

- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- มีรถยนต์พร้อมใบขับขี่

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
Dedica Recruitment Co., Ltd.
We are an independent executive search, headhunting and recruitment firm based in Bangkok, Thailand. Now we are recruiting professional applicant for our client as detailed below:
บริษัทจัดหางาน เดดิค่า จำกัด ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับบริษัทต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร ขณะนี้กำลังสรรหาผู้สมัครตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
ที่อยู่ : 12 Soi Naknivas 35, Naknivas Road, Kwang Ladprao, Khet Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 081-344-1252
โฮมเพจ : http://www.dedica.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เดดิค่า จำกัด