หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขายวัตถุดิบอาหารสัตว์

Sales Executive
ด่วนมาก!
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดตามลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่
 • ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อทำการตลาด
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้แก่ลูกค้า
 • รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่เพิ่ม
 • สร้างยอดขายเพิ่มให้กับบริษัท
 • ดูแลและรับผิดชอบตามที่บริษัทได้มอบหมายงานที่บริษัทมอบหมายให้


คุณสมบัติ
• เพศหญิง/ชาย
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์, สัตวบาล, สัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่องานที่ทำ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายวัตถุดิบ ขายอาหารสัตว์ให้โรงงาน หรือ ฟาร์ม อย่างน้อย 1 ปี 
• สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขา : สัตวบาล
คณะ : เกษตร
สาขา : สัตวบาล
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : เกษตร
สาขา : สัตวศาสตร์
คณะ : สัตวแพทยศาสตร์
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งธุรกิจหลักของบริษัทคือการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่ว เมล็ดงา ลูกเดือย ข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย

ทางบริษัทยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้าไปยังผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและส่งออกอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน มาเลเซีย จีน ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเป็นต้น

นอกจากนั้น ทางบริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งสามารถสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มอีกด้วย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอ้อม
ที่อยู่ : 1150-1158 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์ : 02-2218116 ต่อ 213
โทรสาร : 0-2224-4036
โฮมเพจ : http://www.nanapanagri.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด