หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขายอุตสาหกรรม

Industrial sales
บริษัท โอลีน จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

-เยี่ยมเยียนลูกค้าพร้อมบริการชี้แจงผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

-ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระบบคุณภาพต่างๆของบริษัท

คุณสมบัติ

-วุฒิปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์อาหาร)

-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี (สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะดีมาก)

-อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

-มียานพาหนะเป็นของตนเองพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน (รถยนต์)

-มีประสบการณ์ขายน้ำมันพืชให้แก่ภาคอุตสาหกรรมจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ
คณะ : อุตสาหกรรมการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีอาหาร
คณะ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิสวัสดิการเงินกู้ซื้อบ้าน ธ.อาคารสงเคราะห์
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
OLEEN's story was started since 1982 with 100 % Thai's investment 700 Million Baht. Thru its management's high experiences and visions, the latest and largest palm oil factory was built on the complete location 34 Rai at Samutsakorn province. For 8 years later , with the high growth of palm oil demanding, the management team decided to established it to be the registered company named OLEEN Co.,Ltd. on May, 1st 1995.

Nowadays, OLEEN is The largest and modernest edible palm oil producer in Thailand with 100% Thai Investment of 850 Millions Baht. Our factory situated on 64 Rai in Samut Sakorn Province. OLEEN’s Produce Force is 1,300 Metric Ton per day.
 
ที่อยู่ : 33/21-23 ซอย สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2255-2980,0-2651-2266
โทรสาร : 0-2252-0830
โฮมเพจ : http://www.oleen.co.th