หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขายเครดิตและเงินสด (ประจำสำนักงานขาย ชลบุรี / ลพบุรี / นครราชสีมา)

Credit Sale (Chonburi / Lopburi / Nakhon Ratchsima)
ด่วนมาก!
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลร้านค้า Traditional Trade (โชว์ห่วย/ร้านค้าท้องถิ่น) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ มีความพึงพอใจสูงสุด และสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนดได้
- บันทึกคำสั่งซื้อจากลูกค้า, รับรองคำสั่งซื้อ, เก็บเงิน, นำส่งเงินและรายงานการขายประจำวัน
- แนะนำสินค้าสินค้าใหม่ ช่วยจัดเรียงสินค้าหน้าร้านให้ดูสวยงามเป็นหมวดหมู่ตามที่บริษัทกำหนด
- ดูแลยอดขายและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อบรรลุยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
- วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท ตลาด กลยุทธ์คู่แข่งขัน และนำเสนอขอ้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา
- รักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าด้วยการหาร้านค้าใหม่เพิ่มเติม
คุณสมบัติ
 • อายุ 22 - 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (MS Office)
 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้ (บริษัทฯ จัดรถประจำตำแหน่งให้)
 • หากมีประสบการณ์ในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รักงานขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี


  บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : ไม่ระบุ
  เพศ : ชาย
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
  สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
  การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  เกี่ยวกับบริษัท

  Kao has been operating in Thailand for over 54 years developing real strength in its core categories. “Attack, Attack Easy” Fabric care, “Laurier” sanitary care, “Feather, Asience, Essential, Liese” hair care, “Biore” Skin care, and “Haiter, Magic Clean” home care. The future is bright for a dedicated, energetic and innovative team player who can help Kao Realize its ambitious vision for the future as a:   

  ข้อมูลของบริษัท
  Company background
  Name of Company :
  Kao Commercial (Thailand) Co.,Ltd.
  Primary Industries :
  Consumer Product
  Number of Employee :
  2550"
  Registration :
  2,000 Million Baht
  งาน หางาน สมัครงาน

  Company Background

  In 1887, when Kao's founder Mr.Tomiro Nagase initiated a soap making business in Tokyo, a tiny seed of a quality soap had sprouted, flourished and grown into a big tree with various branches of Kao products all over the world. Presently, Kao is one of the leading market manufacturers of daily use household products that are all contributed to consumers' lives by promotion "cleanliness", "beauty" and "healthiness".
  The company has also earned a reputation as a quality manufacturer of chemical products and handled a range of fatty chemicals and specialty chemicals. Committed to a global approach to business, Kao has its operatins in 26 countries including Japan, Asia, North America, Europe and other parts of the world.

  Business fields of KAO Thailand

  KAO Thailand
  was established for business fields of household and chemical products, as the pillars of its activities. It has striven to expand its business in to each market segment by providing consumers throughout the country with superior products and goods distribution services.  พันธกิจของบริษัท
  Company statement
  งาน หางาน สมัครงาน

  Company Statement

  Kao's Worldwide Mission Statement

  Kao’s Worldwide Mission is “ to strive for the wholehearted satisfaction and enrichment of the lives of people globally “ through the Company’s core domains of cleanliness, beauty, health and chemicals.

  Fully committed to this commission, all members of the Kao Group work together with passion to provide products and brands of excellent value created from the consumer/customer’s perspective. In so doing, we “share joy with the consumer/customer”.

  With the constant aim to fulfill this worldwide mission, we have followed the following key "Principles of Corporate Activities":
  Ensure Customer's Wholehearted Satisfaction Worldwide.
  Create Innovative Product Based on Original Ideas and Technologies.
  Sustain Profitable Growth and Respond to the Trust of Stakeholders.
  Leverage the Abilities of individuals into a Powerful Corporate Force.
  Encourage Close Harmony with the Environment and the Community.

  Company Outline

  Kao Thailand

  Kao Thailand was officially established on September 24, 1964 as the producer of a range of shampoo and detergent products. Later in 1972, the chemical plant was established to produce intermediate materials for local users and export. In 2005, the existing plant is expanded and relocated to the Amata Nakorn Industrial Estate in Chonburi province

  Kao Thailand’s Mission Statement
  Kao Thailand closely follows Kao worldwide mission, while we also implement our local mission in Thailand, which we see as straight forward :
  “Kao Thailand desires to contribute to Thai people’s amenity and their comfortable life by producing quality and innovative products under Kao brand and logo, which are familiar to Thais for 40 years”.

  KAO THAILAND was established for business fields of household and chemical products, as the pillars of its activities. It has striven to expand its business in to each market segment by providing consumers throughout the country with superior products and good distribution services.

  นโยบายทรัพยากรบุคคล
  Human Resource
  งาน หางาน สมัครงาน

  Human Resources Policy

  Monthly Company Product
  Daily/Traveling Allowance
  Commuting Fee
  Food Allowance
  Overtime
  Language Training
  Uniform
  Reward for Service Year
  Medical Benefits
  Company Excursion
  New Year Party
  Compensation, Bonus
  Cooperative Fund
  Provident Fund
  Insurance
  Feast of each function
  Funeral of staff or Parents
  Advanced Salary
  Special Sales Allowance
  Car Loan
  Allowance for Lunch
  Children Scholarship

  ข้อมูลติดต่อและแผนที่
  Map & Contact Information
  งาน หางาน สมัครงาน
  Company Name :
  Kao Commercial (Thailand) Co.,Ltd.
  Address :
  15th Floor Wave Place Bldg., 55 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
  Telephone :
  0-2655-4455, 0-2655-4466 Ext. 518
  Fax :
  0-2655-4545
  Contact Person :
  Wanwimon Samakkha
  Position :
  Human Resources Department
  ชื่อผู้ติดต่อ : Wanwimon Samakkha
  ที่อยู่ : 15th Floor Wave Place Bldg., 55 Wireless Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
  โทรศัพท์ : 0-2655-4455, 0-2655-4466 Ext. 518
  โทรสาร : 0-2655-4545
  โฮมเพจ : http://www.kao.com/th
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด