หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Sale Representative
ด่วนมาก!
บริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (บางพลัด)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกพบลูกค้าในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ
2. สามารถเสนอสินค้า อธิบายคุณสมบัติของสินค้าทางห้องปฎิบัติการได้

3.จัดทำใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆ

4.สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าเก่า

5.มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย

6.มีประสบการณ์งานขายเท่านั้น

คุณสมบัติ

1. จบวุฒิปริญญาตรี -ปริญญาโท   ทางด้านพันธุศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
2. มีทัศนคติที่ดีกับงานขายและบริการ มีประสบการณ์งานขายเท่านั้น

3.ต้องการความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพงานขาย

วิธีการส่งข้อมูลสมัครงาน

1. อีเมล์
2. รับสมัครงานที่ทำการบริษัทฯ สามารถสัมภาษณ์และทราบผลทันที
3. ส่งจดหมายตามที่อยู่บริษัทฯ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางพลัด)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : การแพทย์แผนไทย
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ : สหเวชศาสตร์
คณะ : เวชศาสตร์เขตร้อน
คณะ : เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT)
คณะ : วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
คณะ : ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด นำเข้าน้ำยาสำเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์จากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน อเมริกา และญี่ปุ่น

ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก บริษัท เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ 8.30-17.30 หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดชดเชย 
ที่อยู่ : 62, 64 Soi Charansanitwong 49/1, Charansanitwong Rd. Bangbumru, Bangphlat, Bangkok 10700
โทรศัพท์ : 0-2433-0068
โทรสาร : 0-2881-9371,0-2434-2609
โฮมเพจ : http://www.pacificscience.co.th/