หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย (จ.นครราชสีมา)

Sale Representative
บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด
การผลิต
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- นำเสนอราคาสินค้า

- ออกพบลูกค้า

- จัดทำแผนงานในการส่งเสริมการขาย

- แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทพร้อมให้คำปรึษาแก่ลูกค้า

(ประสบการณ์งานขายอุตสาหกรรม)

คุณสมบัติ

-

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นกิจการที่ผลิตและนำเข้าอะไหล่เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม Mechanical Seal และซ่อม Pump ,Motor 
ที่อยู่ : 7/154 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-7770-6
โฮมเพจ : http://www.trseal.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มาร์แชล ฟลูอิด จำกัด