หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย/ตัวแทนขาย (เขตภาคใต้)

Sales Representative
บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ (บจก.วีนัสเทคโนโลยี่)
ยา/เภสัชกรรม
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- นําเสนอขายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์

- มีทักษะในการขายและสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

- รักงานขายและบริการสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

- ติดต่อหน่วยงานราชการและสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง

2. อายุ 21 - 35 ปี

3. ประสบการณ์ : 1-2 ปี

4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์,เทคนิคการแพทย์,พยาบาล,วิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีวเคมี, ชีวภาพ,ด้านการแพทย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. มีประสบการณ์อยู่ในตลาดเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

8. มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีและใจรักบริการ

9. มีรถส่วนตัวและมีใบอนุญาตขับขี่

10. Professional Selling Skills,Negotiation Skill


สถานที่ปฏิบัติงาน :สราษฎร์ธานี, สงขลา,ภูเก็ต,กระบี่, ชุมพร,นครศรีธรรมราช,นราธิวาส ,ปัตตานี, พังงา,พัทลุง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : เทคนิคการแพทย์
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : พยาบาลศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ในเครือสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการเป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชื้อเพลิงและพลังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ ธุรกิจเสริมความงามและสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้'บริษัท ในเครือสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการเป็นผู้แทนจำหน่ายเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เชื้อเพลิงและพลังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ ธุรกิจเสริมความงามและสุขภาพ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร ผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงาน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : พิมพ์ธาดา
ที่อยู่ : หมู่บ้าน AEC ซ.ลาดพร้าว 80 หรือซ.สหการประมูล
โทรศัพท์ : 02-725-0888 ต่อ 135
โทรสาร : 0-2725-0888 ต่อ 881
โฮมเพจ : http://www.winnergyholding.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วินเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ (บจก.วีนัสเทคโนโลยี่)