หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย

Sales
บริษัท โมเดิร์น พอส จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ลาดพร้าว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขายให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์
 • ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน
 • โอกาสในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เช่น บริษัทการตลาด และบริษัทคู่ค้า
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า, ออกใบเสร็จ
 • ให้บริการและดูแลลูกค้าทั้งลูกค้าประเภทธุรกิจทั่วไปและประเภทบุคคลธรรมดา โดยมุ่งเน้นการบริการด้วยความสุภาพ, รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
คุณสมบัติ
 • คุณสมบัติของ ตำแหน่งงานขาย (ประสบการณ์​ 1 ปีขึ้นไป)
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี ด้านงานขาย 
 • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
 • (ถ้ามี) ทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
 • รักในงานบริการลูกค้า
 • มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดพร้าว)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : การจัดการ
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เริ่มต้นธุรกิจด้วยการจำหน่ายเครื่องนับธนบัตรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีความต้องการขยายและเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Software กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อเพื่อนำไปใช้งานได้ในทุกระดับการค้าขาย และพัฒนาระบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ  
ที่อยู่ : 99/19 Soi Prasert-Manukitch 29, Prasert-Manukitch Rd, Chorakhe Bua, Lat Phrao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2578-0734-5
โทรสาร : 0-2578-0736
โฮมเพจ : http://www.modernpos.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โมเดิร์น พอส จำกัด