หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย (ประจำประเทศลาว)

Laos Sales Executive
ด่วนมาก!
บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- Able to work in Lao 25 days per months
- Ability to work with our distributors to visiting electrical shop in upcountry of Laos

- Determine business plans by implementing the marketing and sales strategies: analyzing trend, product mix and etc.

- Establish sales objectives by forecasting, developing market share and target for regions and provinces.
- Establish sales campaign and adjust selling prices by monitoring costs, competition and supply & demand.
- Build brand awareness by using marketing tools and increasing relationship with dealers.
- Complete national sales operational requirements by scheduling and assigning employees: following up on work results.
- Contribute to team effort by accomplishing related results as needed.
- Responsible and manage all functional in Hitachi Representative Office.
- Efficiency control in Hitachi budget.
- Distributor payment monitoring.

คุณสมบัติ
- Male aged not over 35 years.
- Bachelor’s or Master degree in Business Management, Marketing or related field
- Experiences in field sales job over 1-3 years.
- Computer literacy, especially on MS-Office is a must
- Good presentation and negotiation skills
- Driving license is required
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
 • ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - สวัสดิการแต่งงาน     
  - สวัสดิการเงินทำขวัญบุตรแรกเกิด
  - สวัสดิการงานศพ
  - สวัสดิการค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าครองชีพ
  - เงินรางวัล Long Service
  - เกษียณอายุ
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ประกันสังคม
  - โบนัส
  - ทุนปริญญาโท
  - รางวัลคะแนนสอบ TOEIC
 • ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
  - ชุดเครื่องแบบพนักงาน
  - ประกันชีวิตกลุ่ม
  - การท่องเที่ยวประจำปี
  - กิจกรรมงานปีใหม่
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
More than 50 years in Thai market with a long-trusted and reputable electrical appliances brand, we are recruiting qualified persons to join us in the following position:

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms.Mathurot Utthayan
ที่อยู่ : 333, 333/1-8 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2335-5401, 0-2335-5455 # 5401
โทรสาร : 0-2316-1125
โฮมเพจ : http://www.hitachi-th.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด