หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย (ประจำ หาดใหญ่, สมุย ,ภูเก็ต)

Sales Executive
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ติดต่อลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ๆ ในตลาด เพื่อดูแล นำเสนอสินค้า และบริการ ให้กับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้า กระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า เพื่อให้เกิดการขาย
 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อ-ขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นเครื่องมือช่วยกระตุ้นในการขาย
 4.  ประมาณการสินค้าเพื่อขายให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า
 5. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประโยควิชาชีพ(ปวช.) 
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป ( เพศชายไม่มีภาระทางทหาร)
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ และต่างจังหวัดได้ 
 • มีทักษะในการวางแผน วางระบบงาน วิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถปรับแผนการขายทั้งระยะสั้น-ยาว เพื่อเจาะหาลูกค้ารายใหม่ๆ รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด และการขาย  
 • บุคลิกภาพดี มีไหวพริบดี มีความขยัน อดทน ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม มีวินัย มีความเป็นผู้ตาม และผู้นำที่ดี 
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี โดยเฉพาะการพูด การฟัง และแก้ไขปัญหาฌฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัลหรือเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์ 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ MS Excel, Work, Power Point
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
  
กลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ ก่อตั้งในปี 1983 นำเสนอสินค้าบริการ สำหรับกลุ่มลูกค้าสถาบัน ทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน นอกเหนือกว่าการบริการลูกค้าโรงแรมกว่า 800 แห่ง พีรพัฒน์ยังให้บริการลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอสินค้า และบริการแบบมืออาชีพ เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สำหรับ การซักรีด ห้องครัว การทำความสะอาด การทำความสะอาดภาคอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ สินค้าสุขอนามัย และเครื่องผลิตน้ำร้อนแบบประหยัดพลังงาน สินค้าเหล่านี้มีทั้งในส่วนที่ผลิตเอง และนำเข้าจากต่างประเทศ
บริษัทมีความมั่นคง และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากปัจจัยสำคัญในการขยายสายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการเป็นผู้นำในการให้บริการแบบมืออาชีพอย่างครบวงจร
นอกเหนือจากนี้ กลุ่มพีรพัฒน์ยังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งให้มีการเติบโตในสายอาชีพ และก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต บริษัท ต้องการบุคลากรที่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานประจำ ที่ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอ เขาย้อย ได้ เนื่องจากบริษัทมีโครงการย้ายสำนักงาน ในต้นปี 2557 โดยบริษัท มีคอนโดทืี่พักให้กับพนักงาน และมีรถรับส่ง กรุงเทพ เขาย้อย ทุกวัน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุวรรณา ใหญ่ยิ่ง
ที่อยู่ : สำนักงานเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 153 ม.4 ซอยวัดสวนสันติ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ : 02-290-1200, 02-290-1234 ต่อ 681-688, 089-488-0922, 098-993-9635
โทรสาร : 02-290-1248
โฮมเพจ : http://www.peerapatshop.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)