หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย / Sales Engineer

Sales Engineer
ด่วนมาก!
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดต่อลูกค้า โดยเน้น กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อเสนอขาย ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบทางไฟฟ้าและอีเลคทรอนิคส์
2. ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขาย และทำการตลาด
คุณสมบัติ
1. หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอีเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า และอีเลคทรอนิคส์
3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย หรือทำการตลาด ชิ้นส่วนอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
5. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
6. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเลคทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้าอุตสาหการ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวกับบริษัท
ELECTRONICS SOURCE CO., LTD.is a leadingcompany for distribution of electronic components in Thailand markets.Our major products are semiconductors,connectors, capacitor for electronic and electrical manufacturer. To accommodate rapid growth, the company invitesqualified candidate for the following positions.

บริษัทอีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจนำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์เซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำจากต่างประเทศ  ต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังนี้

  
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nattawut
ที่อยู่ : เลขที่ 256 ชั้น 5 และ 6 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2062-4970 ext. 512
โทรสาร : 0-2062-4998
โฮมเพจ : http://www.es.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)