หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานคลังสินค้าช้อปปี้ (บางนา กม.23)

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • งานรับสินค้าเข้าโกดัง:ทำการตรวจนับสินค้า นำสินค้าเข้าโกดัง และจัดเรียงตามมาตราฐาน
 • งานเบิกสินค้าออก:ค้นหาและนำออกสินค้า
 • งานดูแลรักษาสินค้า:ตรวจนับ ตรวจสอบ ให้สินค้าอยู่ครบตามจำนวน และจัดเรียงสินค้า ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการเข้าถึง
 • งานบรรจุหีบห่อ:ทำการบรรจุสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์ ตามที่มาตราฐานกำหนดไว้
 • งานประสานงานขนส่ง:ฃนัดหมาย ประสานงาน ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆ ในการนำส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย
 • คีย์ข้อมูลในระบบ WMS
 • งานเอกสารและประสานงานทั่วไปอื่นๆ
คุณสมบัติ
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ และอื่นๆ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับคลังสินค้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
 • สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีร่างกายแข็งแรง ขยัน ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ที่ ที่คลังสินค้า บางนา กม.19
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • มีทักษะพื้นฐานในภาษาอังกฤษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 10 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : อนุปริญญา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Create history with us!  
It’s quite the journey, and we’ve just begun…
Shopee is the leading e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan. It is a platform tailored for the region, providing customers with an easy, secure and fast online shopping experience through strong payment and logistical support.
Shopee aims to continually enhance its platform and become the region’s e-commerce destination of choice via ongoing product optimisation and localised user-centered strategies.
Shopee, a Sea company, was first launched in Singapore in 2015, and has since expanded its reach to Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam and the Philippines, Sea is a leader in digital entertainment, e-ecommerce and digital financial services across Greater Southeast Asia. Sea's mission is to better the lives of consumers and small businesses with technology, and is listed on the NYSE under the symbol SE.
The Shopee team comprises over 8,000 employees from across the region, and with our rapid expansion, we are constantly on the lookout for potential young talents who have the passion and drive to become part of a fast-moving and dynamic team. Do check out our career website https://careers.shopee.co.th/ for our available positions!
 
ที่อยู่ : 26F Singha Complex,1788, New Petchaburi Rd. Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2017-8300
โฮมเพจ : https://careers.shopee.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด