หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานคลังสินค้า

Warehouse Staff
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านคลังสินค้า การบันทึกรับ-จ่าย สินค้าและบริหารจัดการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี และหากมีประสบการณ์การใช้งานระบบ ERP Microsoft Dynamics 365 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5. หากผ่านการอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ และสามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความละเอียด รอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันในองค์กร High Growth
8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ SPCG เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ Holding Company กล่าวคือ SPCG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในเครือรวมจำนวน 42 บริษัท SPCG มีทุนจดทะเบียนทั้งหมดจำนวน 1,016,389,000 หุ้น ซึ่งมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 973,990,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ชื่อผู้ติดต่อ : SPCG HR
ที่อยู่ : 10th Floor, Capital Work Place No. 1 Soi Chaem Chan (Thonglor 20) Sukhumvit 55, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 020118111 ext.1092
โทรสาร : 0-2011-8112
โฮมเพจ : http://www.spcg.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)