หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่รับผิดชอบ
1. ทำการผลิตอาหารเสริมตามขั้นตอนที่กำหนด
2. ดูแล ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
3. ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
4. จัดเก็บยาที่ผลิตได้และทำสต๊อกยาเบื้องต้น
5. ดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเป็นระเบียบตามหลัก GMP
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วันทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์
สถานที่ปฎิบัติงาน บริษัท เอเอ็นเค 2020 จำกัด (ตั้งอยู่ในโครงการ แฟคทอรี่ยาร์ด @ลำลูกกา)
แผนที่ บริษัท เอเอ็นเค 2020 จำกัด (ตั้งอยู่ในโครงการ แฟคทอรี่ยาร์ด @ลำลูกกา)

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. –ปวช. ไม่จำกัดสาขา
3. ใช้โปรแกรม Microsoft excel ได้
4. ประสบการณ์ทางด้านผลิตอาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความละเอียด รอบคอบ รักความสะอาด
6. ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
ทำการผลิตเเละค้า ยารักษาเเละป้องกันโรค อาหารเพื่อสุขภาพ ยาสมุนไพร 
 
ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2714-1378,0-2714-2173
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด