หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานควบคุมเครื่องจักร / เจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การผลิต
สมุทรปราการ
คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปวช. - ปริญญาตรี (ปริญญาตรีต่อเนื่องสาขาเครื่องกล/ช่างยนต์/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• ประสบการณ์ 0 - 5 ปี ในงานควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้
• สามารถเข้าทำงานกะได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างยนต์
สวัสดิการ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• บริการรถรับส่งพนักงาน
• ทุนการศึกษา
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต

สวัสดิการอื่นๆ

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี บริการห้องออกกำลังกาย การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี และ บริการรถรับ – ส่งพนักงาน น้ำมันพืชให้เป็นสวัสดิการทุกเดือน น้ำมันพืชราคาพิเศษเป็นต้น
เกี่ยวกับบริษัท
Thanakorn, a leader in the vegetable oil milling industry, with its own brand name “COOK” located in Samutprakan (www.cook.co.th), is seeking to recruit talented individuals for the positions listed below.

We are looking for people to become part of our hard-working management team. We offer a competitive salary, commensurate with the qualifications and experience of each candidate, along with ample opportunity for advancement within the company. Candidates selected will be remunerated with a wide range of fringe benefits, including group insurance benefits, provident fund, uniform, transport to and from factory site, etc.

Applicants must be possess minimally a Bachelor’s degree. Successful candidates will receive full orientation in their respective positions prior to assuming full job responsibilities as a part of our ongoing staff development program. 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ซอย ธนากร ถนน พระสมุทรเจดีย์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2819-7470-3 ext. 240-243
โทรสาร : 0-2819-7478
โฮมเพจ : http://www.cook.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด