หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น

Elder care staff For Japanese
โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
การศึกษา
กรุงเทพและปริมณฑล, ญี่ปุ่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์ผู้สูงอายุที่ประเทศญี่ปุ่น

ทุนโครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่น

- ค่าตั๋วเครื่องบิน

- ค่าเทอม 3 ปี

- ทำงานใช้ทุน 5 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น

- ค่าครองชีพระหว่างเรียน 3 ปี เดือนละ 30,000 เยน (ทำงานพาสไทม์ เดือนละ 100,000 เยน)

- เรียนจบแล้วได้ใบประกาศจากญี่ปุ่น ทำงานรายได้เท่ากับคนญี่ปุ่น เฉลี่ยเดือนละ 230,000 เยน

คุณสมบัติ

เพศ ชาย - หญิง 

อายุ 21 - 29 ปี เพื่อรับทุนโครงการ

วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี ทุกสาขา

พร้อมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น

หากผ่าน N5 - N4 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถมาอบรมได้

เรียนภาษาญี่ปุ่นให้ผ่าน N5

เรียนบริบาลและฝึกงาน

ค่าคอร์สเรียน 40,000 บาท เรียนที่โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา จ.นครราชสีมา

ระยะเวลาเรียน 4 - 6 เดือน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 130,000 - 200,000 JPY/เดือน
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล, ญี่ปุ่น
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
คณะ : ศึกษาศาสตร์
สาขา : สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สวัสดิการ
  • ค่าครองชีพระหว่างเรียน 3 ปี เดือนละ 30,000 เยน (ทำงานพาสไทม์ เดือนละ 100,000 เยน)
  • ค่าทุนการศึกษา
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น
  • เรียนจบแล้วได้ใบประกาศจากญี่ปุ่น ทำงานรายได้เท่ากับคนญี่ปุ่น เฉลี่ยเดือนละ 230,000 เยน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ใบอนุญาตเลขที่ นม. 08/2555
ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 1186/1-2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
วิสัยทัศน์ Vision
          ให้โอกาส ให้อาชีพ ให้ชีวิต Give Opportunity & Occupation & Life
        โรงเรียนเปิดโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ได้มาศึกษาวิชาชีพระยะสั้น จบแล้วโรงเรียนหางานให้ทำในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำระดับประเทศ มีรายได้ที่มั่งคง ครอบครัวอบอุ่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ภารกิจ Mission
             ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้มีทักษะทางด้านการดูแลสุขภาพ ส่งต่อสถานประกอบการทางการแพทย์
ค่านิยม Core Value
        บริการดี มีคุณธรรม Service & Virtue
วัตถุประสงค์ Objective
         1.เพื่อช่วยเหลือบุตรหลานเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาทางด้านวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น จบแล้วทำงานทันที
         2.เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่เรียนจบสาขาต่างๆแล้ว แต่ไม่มีงานทำ เรายินดีหางานให้ทำ
         3.เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ส่งต่อสถานประกอบการทางการแพทย์
         4.เพื่อนำภาษาญี่ปุ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในต่างประเทศ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : อ.เจน
ที่อยู่ : โรงเรียนจีนัสบริบาลและภาษา
โทรศัพท์ : 064-989-9396
โทรสาร : 044-252-277
โฮมเพจ :