หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร

Bus Hostess
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)
การท่องเที่ยว
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , ระนอง

คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย , หญิง

- อายุ(ปี) : 18 - 30

- ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี

- ส่วนสูง 150 เซนติเมตร ขึ้นไป รูปร่างสมส่วน

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี

- สุภาพเรียบร้อย รักงานบริการ มีความอดทน

- รักความสวยงาม สะอาด

- สามารถพูดสื่อสารได้ดี (น้ำเสียงไพเราะ เข้าใจง่าย)

- เดินทางไปต่างจังหวัดได้ทุกเส้นทางการบริการของบริษัทฯ

- ไม่เมารถ อดนอนได้

- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม และสารเสพติด

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1-2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

4. สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ

6. สำเนาใบอนุญาบริการ(ถ้ามี) 2 ฉบับ

7. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 2 ฉบับ

8. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง 1 ฉบับ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการรักษาพยาบาล
  • สวัสดิการวันหยุดตามประเพณี
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์) เป็นบริษัทให้บริการ ด้านการขนส่งผู้โดยสาร มากว่า 30 ปี เส้นทางให้บริการมากกว่า 25 เส้นทาง จากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัด และระหว่างจังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ บริการด้วยรถปรับอากาศวีไอพี 24 ที่นั่ง วีไอพี 32 ที่นั่ง ปรับอากาศชั้น 1 และรถเช่าเหมา 
ที่อยู่ : 17/150 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 083-296-9661,0-2792-1444ext1371
โทรสาร : 0-2553-1752
โฮมเพจ : http://www.sombattour.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์)