หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานต้อนรับและบริการลูกค้า

Customer service & Admission
บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
งานกลุ่มต้อนรับลงทะเบียน
1. ต้อนรับลงทะเบียน ขึ้นประวัติ
2. ดูแลลูกค้าประเภทต่าง เช่น กลุ่มบริษัทคู่สัญญา กลุ่มประกัน กลุ่มเงินสด กลุ่มข้าราชการ กลุ่มสิทธิร่วมต่างๆ
2. คัดกรองอาการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชำนาญเฉพาะด้านของแพทย์ หรือนำเสนอคลีนิกที่ให้บริการได้อย่างถูกต้อง
3. ลงบันทึกการลาของแพทย์ เพื่อ Update ตารางการทำงานของแพทย์และให้บริการข้อมูลแพทย์
4. บริการจัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกประกัน เบิกสิทธิร่วมอื่นๆ และรับเรื่องลูกค้าขอประวัติ
5. ขึ้นเยี่ยม Admit/Discharge ออกเยี่ยมลูกค้าตามบ้าน (Home Visit ) หรือกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่กำหนดขึ้น
6. ให้บริการออกบัตรและบันทึกข้อมูลสิทธิประโยชน์สิทธิส่วนลด
7. ให้บริการลงทะเบียนกลุ่มลูกค้าบริษัทนอกสถานที่
8. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของบัตรต่างๆ และข้อมูลเบื้องต้นของบัตรประกัน / บริษัทคู่สัญญา
9. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และประสานงานรับข้อร้องเรียนเบื้องต้น
10. รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตามระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพโรงพยาบาล
งานกลุ่มรับผู้ป่วยใน
1. บริหารเตียงผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ และใช้ทรัพยากรเตียงอย่างคุ้มค่า
2. ให้บริการสนับสนุนประเมิน ผู้ป่วยที่ต้องรับการประเมินก่อนการผ่าตัด
3. ให้บริการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ และลงทะเบียนผู้ป่วยในป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามสิทธิอย่างถูกต้อง
4. ให้บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย รับส่งใบสูติบัตร มรณบัตรเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวก
5. รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตามระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพโรงพยาบาล

คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีทุกสาขา มีประสบการณ์งานด้าน ต้อนรับ ลงทะเบียน Admission อย่างน้อย 2 ปี
2. มีใจรักบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. บุคลิกภาพดี การสื่อสารถูกต้องเหมาะสม
4. กระตือรือร้น และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
6. ต้องขึ้นเวรได้ 24 ชม.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป ขนาด 230 เตียง ในเครือ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
พัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (JCI : Joint Comission Accreditation)

 
ชื่อผู้ติดต่อ : รัตติยา มีศรี Email: rattiya_m@vimut.com
ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงค็อก ชั้น 17 ถนน พหลโยธิน แขวง พญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 062-5954446
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลวิมุต จำกัด
คีย์เวิร์ด : โรงพยาบาล , โรงแรม , ต้อนรับลงทะเบียน ขึ้นประวัติ , ดูแลลูกค้าประเภทต่าง เช่น กลุ่มบริษัทคู่สัญญา กลุ่มประกัน กลุ่มเงินสด กลุ่มข้าราชการ กลุ่มสิทธิร่วมต่างๆ , คัดกรองอาการและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความชำนาญเฉพาะด้านของแพทย์ หรือนำเสนอคลีนิกที่ให้บริการได้อย่างถูกต้อง , ลงบันทึกการลาของแพทย์ เพื่อ Up Date ตารางการทำงานของแพทย์และให้บริการข้อมูลแพทย์ , บริการจัดเตรียมเอกสารตั้งเบิกประกัน เบิกสิทธิร่วมอื่นๆ และรับเรื่องลูกค้าขอประวัติ , ขึ้นเยี่ยม Admit/Discharge ออกเยี่ยมลูกค้าตามบ้าน (Home Visit ) หรือกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่กำหนดขึ้น , ให้บริการออกบัตรและบันทึกข้อมูลสิทธิประโยชน์สิทธิส่วนลด , ให้บริการลงทะเบียนกลุ่มลูกค้าบริษัทนอกสถานที่ , ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โปรแกรมตรวจสุขภาพ สิทธิประโยชน์ของบัตรต่างๆ และข้อมูลเบื้องต้นของบัตรประกัน / บริษัทคู่สัญญา , แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และประสานงานรับข้อร้องเรียนเบื้องต้น , รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตามระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ รพ. , บริหารเตียงผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ และใช้ทรัพยากรเตียงอย่างคุ้มค่า , ให้บริการสนับสนุนประเมิน ผู้ป่วยที่ต้องรับการประเมินก่อนการผ่าตัด3 ให้บริการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ และลงทะเบียนผู้ป่วยในป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการตามสิทธิอย่างถูกต้อง , ให้บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย รับส่งใบสูติบัตร มรณบัตรเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวก , รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานตามระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ รพ.