หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานต้อนรับ

Receptionist
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 - งานด้านการต้อนรับผู้มาติดต่อและการบริหารเอกสาร ไปรษณีย์ และพัสดุเข้า-ออกบริษัท
 - ทักทายและให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพและอบอุ่น
 - ตอบ-รับ โทรศัพท์จากภายนอกที่ติดต่อเข้ามายังโครงการ
 - ตรวจสอบและตอบอีเมล์
 - ต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สันทาการและการบริการต่างๆ แก่ผู้พักอาศัย
 - รับพัสดุและไปรษณียภัณฑ์และดำเนินการแจกจ่ายตามกระบวนการ
 - รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ดำเนินการแก้ไขและติดตามจนแล้วเสร็จ
 - ประสานงานภายใน และช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
 - จัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการให้ลูกค้ารับทราบ
 - รับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ และจัดทำรายงานรายรับประจำวันเพื่อนำเสนอต่อหัวหน้างาน
 - ให้บริการรับฝากกุญแจ-คีย์การ์ดห้องชุด
 - ปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยให้ตรงตามข้อเท็จจริงอยู่เสมอ
 - ดูแลความเรียบร้อยของบริเวณ Reception ห้องประชุม และพื้นที่โถงล็อบบี้
 - ช่วยเหลืองานในการบริหารสำนักงานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 - ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐาน ขั้นตอน วิธีการทำงานที่บริษัทกำหนด ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน ตลอดจนดูแลรักษาและใช้เครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงทรัพยากรต่างๆ ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายของบริษัท
- ติดตามและค้นคว้าความรู้และเครื่องมือใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์กับงานของตน
- ประสานงานและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
• เพศชาย /หญิง อายุ 22-35 ปี
• จบวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม 
• ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี (ด้านนิติบุคคลอาคารชุด)
• มีใจรักในงานบริการ
• ทักษะการวางแผนและการจัดการในส่วนงานของตน
• ทักษะการสื่อสาร
• ทักษะการเจรจาต่อรอง
• ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
• ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
เกี่ยวกับบริษัท
Fragrant Property has created new paradigm of Property Development in Thailand called 'Living Wisdom' via ECO-LUXURY condominiums branded 'Circle' since 2003.
Success of the Fragrant Group has been demonstrated via Fragrant Sukhumvit 71, The Prime 11, Circle 1, Circle 2 (Living Protytype), Circle Sukhumvit 12, Circle Sukhumvit 11, Circle Sukhumvit 31, and Circle REIN.  
Vision 2025 "Fragrant Group to Become the Leading ECO-Innovative Property Developer in Asia" 
You could possibly take great pride with us by joining the winning team today. Check our passion at http://www.fragrantproperty.com
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 1550 ชั้น 31 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2652-9888
โทรสาร : 0-2381-6635
โฮมเพจ : http://www.fragrantgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)