หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานธุรการบัญชี

Accounting Admin Officer
บริษัท ไดอะ เมอร์แชนไดส์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิมพ์เอกสารจัดทำสำเนาเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจำเดือน เป็นต้น
2. คีย์ข้อมูลทางบัญชี
3. รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการบันทึกบัญชี และเอกสารอื่นของหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นต้น และดำเนินจัดเก็บเข้าแฟ้ม
4. ประสานงาน ดำเนินงาน และจัดทรัพยากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานพนักงานเช่น การเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL ได้
• มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา    

คุณสมบัติ

• เพศ: หญิง อายุ 24-30 ปี
• ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
• การศึกษา: ปวช-ปวส. หรือสูงกว่า

เงินเดือน (บาท): 12,000.-บาท หรือตามประสบการณ์

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไดอะ เมอร์แชนไดส์ จำกัด เป็นบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่าทศวรรษ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาช่องทางการจัดจำหน่ายในกลุ่มตลาดอาหารภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน เราสามารถดำเนินการขายสินค้าที่มีอยู่มากกว่า 1000 รายการ และจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าหลักภายในประเทศ มากกว่า 500 ราย
 
บริษัทฯ ต้องการรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Jurairat
ที่อยู่ : 1168/95 32th (A) Floor, Lumpini Tower Building, Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2285-6711 ถึง 5 ต่อ 108, 109
โทรสาร : 0-2285-6720
โฮมเพจ : http://www.diamerchandise.com