หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานธุรการและการเงิน

Admin
ด่วนมาก!
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
บันเทิง/สื่อ
กทม. (บางแค)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  1. ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวัติพนักงานใหม่ จัดทำสรุปเงินเดือน และสรุปสภาพการทำงานของพนักงานในสาขา
  2. ดูแลรับผิดชอบและจัดทำสรุปบัญชีการเงิน รายได้ของสาขา และทำเอกสารส่งให้บัญชีส่วนกลาง
  3. ดูแลงานด้านธุรการ งานสำนักงานทั่วไป และดูแลกฎระเบียบบริษัทของสาขา
  4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของผู้จัดการสาขาเพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่น
  5. จัดเก็บแบบฟอร์มเอกสารทุกประเภท และเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องในสาขา เพื่อให้การปฏิบัติงานของสาขาเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณสมบัติ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาพิเศษ)
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการทำบัญชี, มีทักษะคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการแก้ปัญหา การประสานงาน และการตัดสินใจที่ดี
  • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถทำงานเป็นกะได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กทม. (บางแค)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
สวัสดิการที่ได้รับ:
 
 1.ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 3.การประกันชีวิต
 4.บัตรชมภาพยนตร์ - โยนโบว์ลิ่ง
 5.ส่วนลดค่าอาหาร-เครื่องดื่มและบริการ
 6.ทุนการศึกษาบุตร / เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น กรณีคลอดบุตรประสบภัยต่างๆ และเสียชีวิต
 7.ปรับเงินเดือนประจำปี
 8.ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
 9.ค่ารักษาพยาบาล
10.ตรวจสุขภาพประจำปี
11.วันลาหยุดต่างๆ เช่น พักร้อน, เทศกาล และวันหยุดวันเกิด
12.ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 
กิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 
 
1.กิจกรรมพนักงานดีเด่น
2.กิจกรรมสัมนา / สันทนาการประจำปี
3.กิจกรรมเพื่อสังคม CSR (MajorFamily Day / Blood Donation / Major Care)
4.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
5.งานกีฬาสี / แข่งขันฟุตบอล /แช่งขันโยนโบว์ลิ่ง
6.กิจกรรมร่วมสนุกตามเทศกาลต่างๆ

เกี่ยวกับบริษัท
Major Cineplex Group Plc (MAJOR) is Thailand’s leading Lifestyle Entertainment Company with core business in cinema, bowling, karaoke, ice skating rink, retails space, film distribution and advertising media. To broaden its network of lifestyle entertainment portfolio as well as establishing partnerships for sustainable future growth, an “exertainment” fitness club operator and 21.2% stake in Siam Future Development Plc (SF), a lifestyle-neighborhood-mall operator.

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาสู่การเป็น “ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่” โดยมีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์, ธุรกิจโบว์ลิ่ง คาราโอเกะ และลานสเก็ตน้ำแข็ง, ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา, ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและ บริการ และธุรกิจการจัดจำหน่ายภาพยนตร์    เปิดโอกาสดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักงานบริการ และความบันเทิง  เชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา เพื่ออนาคตที่ดี มีความมั่นคง รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย ในตำแหน่งดังนี้ ..(ด้านล่างเป็นตำแหน่งงาน)
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 1839 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2511-5427-36 #846, 0-2515-5300
โทรสาร : 0-2511-5819
โฮมเพจ : http://www.majorcineplex.com/