หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบริการลูกค้า

Technical Service Engineer
บริษัท เวลแมน จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ติดตั้ง Agitator, Tank และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้า

2. ทำงานด้านการผลิตในโรงงาน เมื่อไม่มีงานติดตั้งให้ลูกค้า
3. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า และผู้ร่วมงานในการทำงานอื่นๆ ของบริษัท

4. ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ


คุณสมบัติ
 • อายุ  :  20 - 45 ปี
 • เพศ  :  ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษา  :   ม.3 - ปวช. สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, เครื่องกล, การผลิตหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน  :   มีประสบการณ์ทำงานในด้านการติดตั้งเครื่องจักร
 • ความสามารถเฉพาะ  :   มีความรู้ด้านการติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถเชื่อมไฟฟ้า และ TIG ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการปฏิบัติงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เวลแมน จำกัด เริ่มก่อตั้งกิจการในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจการค้าเคมีภัณฑ์และเครื่องจักรหลากหลายชนิดให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากการตลาดการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลตั้งแต่เริ่มกิจการ บริษัทของเรามีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ทำให้เป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรม

บริษัทของเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าที่หลากหลายชนิด อันได้แก่ เคมีภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาล เช่น Flocculant, Biocide, Antiscale, Antifoaming, Boiler Compound, Boiler Keeper, Pan Aids, Antilichen, Acid-inhibitor, Caustic Additive, Decolourizing Agent ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการรับรองภายใต้มาตรฐานทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค จึงรับรองได้ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

ทั้งนี้เคมีภัณฑ์เหล่านี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากในส่วนของเคมีภัณฑ์แล้ว ทางเรามีการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น Solid-Liquid Separator, Reduction Gear, Vibration Motor, Well Sizer, Economizer, Continuous Vacuum Pan, Massecuite Reheater, Jet Condenser, Trayless Clarifier, Bagasse Dryer, Fluidizied bed Dryer & Cooler , Shelf Dryer & Cooler, Wet Scrubber, Ion-exchange Resin System, Polybaffle, Industrial Fan, Spray Pond Nozzle, Agitator or Mixer ฯลฯ

เป็นเวลามากกว่ายี่สิบปีของการก่อตั้ง บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารและจัดการธุรกิจในด้านการเป็นผู้ประกอบชิ้นส่วนและบริการทางด้านวิศวกรรม โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าของเราให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความทนทานต่อการใช้งาน ซึ่งมีการดำเนินการโดยมีการออกแบบและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะ และภายใต้การควบคุมการผลิตที่มีประสบการณ์อย่างเข้มงวด

ดังนั้นลูกค้าของเรามีความมั่นใจในความทนทานของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายและยังคงตระหนักดีว่า สินค้าของเราสามารถให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดีที่สุดอีกด้วย

ต้องการรับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ในตำแหน่งต่างๆ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Kanokwan
ที่อยู่ : 11/73 Soi Phaholyothin 32, Phaholyothin Road, Senanikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-6702-5
โทรสาร : 0-2561-2633
โฮมเพจ : http://www.wellman.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เวลแมน จำกัด