หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบริการสาธารณูปโภค (โครงการบางกะปิ) ด่วน

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สนับสนุนการบริหารชุมชนเพื่อให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-ควบคุมดำเนินการ ซ่อมแซมสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน

- ควบคุมการตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ภาคสนาม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- ควบคุมการเก็บกวาดวัสดุไม่พึงประสงค์ ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ ตามโครงการต่างๆของ บริษัทฯ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ


- วุฒิ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

- เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารชุมชน หรือเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี รักงานบริการ

- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ (ขับรถบรรทุกได้)

- สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ (โดยสามารถเปลี่ยนโยกย้ายไปปฏิบัติงาน

  ในแต่ละโครงการได้)

- สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้ (หยุด 1 วันต่อสัปดาห์)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : มัธยมศึกษา
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 49 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
ที่อยู่ : 86, Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 089-779-2945
โทรสาร : 0-2106-8399
โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)