หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบริหารเงินสดและเงินกู้

นักวิเคราะห์การเงิน
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารเงินสดและสภาพคล่องทางการเงิน เช่น จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cashflow Projection), บริหารจัดการเงินสดและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ

2. จัดหาและบริหารเงินกู้ เช่น วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำประมาณการทางการเงิน (Financial Projection), เตรียมการและประสานงานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเรื่องการระดมเงิน/จัดหาเงินกู้, บริหารสัญญาเงินกู้, บริหารเอกสารและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา/ระดมเงิน ฯลฯ

3. ติดตามข้อมูลข่าวสารและเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอยู่ตลอดเวลา

4. งานการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

• อายุ : ไม่เกิน 35 ปี
• เพศ : ไม่จำกัด
• การศึกษา: ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 


คุณสมบัติเพิ่มเติม:

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และวางแผน
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel Powerpoint  ได้อย่างดี
3. มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
4. สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
5. มีประสบการณ์ในสายงานการเงินอย่างน้อย 3 ปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การเงิน
คณะ : บัญชี
คณะ : เศรษฐศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

Energy Complex has been developed by Energy Complex Co., Ltd. (EnCo), a subsidiary of PTT public Company Limited-the biggest oil and gas company in Thailand. Project construction started in late 2007 with the goal of being a showcase for “green” office building in Thailand. EnCo has been accepted on July 17, the Leadership in Energy and Environment Design (LEED) Core & Shell Platinum award for its Energy Complex Building Project.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภูฉัตร
ที่อยู่ : 555/1 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2140-1085
โฮมเพจ : http://www.energycomplex.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด