Enjoy faster and better
experience on App!

13/03/2020
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบัญชีต้นทุน

accountant
Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd.(ทีมคุณอ้อม)
Construction/Furnishings
Bangkok (Huaykwang)
Duties & Responsibilities

- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

- ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
- บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
- จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
- ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
- จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
- จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
- จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา

Qualification

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี, ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี

- ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- ขยัน อดทน รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา

- มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

-มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 

Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 3 quota
Gender : Female
Salary(Baht) : 25,000 - 40,000 baht/Month
Experience : 1 - 5 year(s)
Location : Bangkok (Huaykwang)
Education : Bachelor's Degree
Faculty : Accountancy and Management
Major : Accounting
Faculty : Management
Major : Accounting
Faculty : Business Administration
Major : Accounting/Cost Accounting
Faculty : Business Administration
Major : Accounting
Faculty : Business Administration and Liberal Arts
Major : Accounting
Welfare
  • Fuel/transportation fees
  • Overtime
  • Social security
  • Telephone bill allowance
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าที่พัก
About company
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
Contact person : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
Address : 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์พระราม9 ชั้นที่ 17 อาคาร เอ ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Phone number : 02-053-5861
Fax : 02-053-5862
Homepage :
View more jobs at Sinohydro (Thailand) Co.,Ltd.(ทีมคุณอ้อม)