หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบัญชี

Accountant
บริษัท มอนตี้ แอนด์ ท็อทโก้ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (พญาไท)
คุณสมบัติ

1.สอบทานงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

2.ควบคุมดูแลทรัพย์สินบริษัทฯ ตามทะเบียนทรัพย์สิน

3.จัดทำงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารและเปรียบเทียบความแตกต่างของงบประมาณและงบจริง

4.จัดทำงบการเงินประจำปี และภ.ง.ด.50,51 เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์

5.ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนข้อมูล ให้กับสรรพากรได้ เมื่อมีความจำเป็น

6.บริหารทีมงานฝ่ายบัญชีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีใบอนุญาต

7.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
We are Thai and international with our roots going back in the food business more than 15 years. Our founder and Managing Director, Mrs. Srichanok Wright has been in the food manufacturing and export business going back more than 30 years.

We are true to the values of our Thai heritage with both Thai and international staff having training in food science and international business and we have language fluency in Thai, English, French and Chinese. Our staff has expertise in Thai and other Asian cuisines and we maintain the highest qualitystandards in supplying only the best products of the best cuisines of Asia.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Monty & Totco Co., Ltd.
ที่อยู่ : 15 Soi Kanchanakom, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-0987 ต่อ 333 หรือ 222
โทรสาร : 0-2271-0545
โฮมเพจ : http://www.thai-choice.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท มอนตี้ แอนด์ ท็อทโก้ จำกัด