หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบัญชี

Accounting Officer
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางซื่อ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแลงานบัญชีด้านรับ-จ่าย (AR-AP)
- ทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ,รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53
- รับวางบิล -ทำเช็คจ่าย
- ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา
- ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ
- และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์
คุณสมบัติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.  สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ Excel / Word โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
 • สามารถยื่นภาษีทางอินเตอร์เน็ตได้ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางซื่อ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ อาทิแผ่นปาร์ติเกิ้ล,แผ่น MDFและ แผ่นผิวประตูลูกฟัก เป็นต้น เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริหารงานภายใต้มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9002 มีความประสงค์ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวสุมิตา พลัดภูมิ (แคท)
ที่อยู่ : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 029132180 ต่อ 708
โทรสาร : 0-2587-0516
โฮมเพจ : http://www.vanachai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)