หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
พนักงานบัญชี-สต๊อกสินค้า
Accountant
บริษัท วีระกิจเจริญการค้า จำกัด
การโรงแรม/รีสอร์ท
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำบัญชีด้าน AR/AP

- ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย

- บันทึกภาษี

- บันทึกข้อมูล รายงานการขายประจำวัน

- จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี ขึ้นไป

- ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

- มีทัศนติที่ดีต่องานบริการ มีความกระตือรือร้น ความอดทน

- มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Express

- หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน :
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
จำหน่ายสินค้าและวัสดุก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ต.ป่าตอง ต้องการรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 
สวัสดิการ
- ที่พักพนักงาน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 4 วัน
ที่อยู่ : 231/7 ถ.นาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ : 093-642-9998
โทรสาร : 081-931-5886
โฮมเพจ : http://www.veerakit.com