หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานบุคคล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนมาก)

Human Resource Management (Payroll)
บริษัท เวลแมน จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เตรียมข้อมูลพนักงานสำหรับทำเงินเดือน เช่น พนักงานเริ่มงานใหม่, พนักงานลาออก, พนักงานผ่านการบรรจุ, พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ในแต่ละเดือน รวมถึงเอกสารการเบิก O.T. และเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
2. จัดทำเงินเดือนพนักงาน โดยใช้โปรแกรม B-plus
3. จัดทำเอกสารประเมินผ่านทดลองงาน / เอกสารประเมินปรับเงินเดือน-จ่ายโบนัส
4. สรุปข้อมูลการขาด ลา มาสาย ของพนักงานประจำเดือน และทำสถิติเวลาการมาทำงานทั้งปี / บันทึกใบลาพนักงาน
5. ดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน เช่น Uniform กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี
6. จัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการค่าจ้าง
4. สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ได้
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (MS Office)
6. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

เงินเดือน:  15,000-20,000 บาท ขึ้นกับประสบการณ์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการปฏิบัติงาน)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เวลแมน จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรมมานานกว่า 34 ปี บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า เน้นการประหยัดพลังงาน ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้บริษัทมียอดขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นทุกปี ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่โรงงานน้ำตาล โดยเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ประมาณ 90 % ของโรงงานน้ำตาลทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรมน้ำตาลถือเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความมั่นคงและสำคัญของประเทศ และในอนาคตของบริษัทฯ มีเป้าหมายจะก้าวเข้าสู่ AEC ในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลระดับอาเซียนต่อไป

ธุรกิจ WELLMAN
1. ออกแบบ ผลิต จำหน่าย เครื่องจักรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำตาล เช่น Solid&Liquid separator, Well Sizer , Continuous Vacuum Pan ,Massecuite Reheater ,Jet Condenser,Trayless Clarifier,Wet scrubber ,Sugar Dryer , Bagasse Dryer เป็นต้น
2. ออกแบบ ผลิต จำหน่าย Agitator ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี,เคมี, พลาสติก ,อาหาร, สี, กระดาษ , กาว , เครื่องสำอาง ฯลฯ
3.ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานน้ำตาล, โรงงานเคมี, โรงงานเอทเธอนอล, โรงงานอาหาร
4. ผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานผลิตอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดสิงห์บุรี 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Kanokwan
ที่อยู่ : 11/73 Soi Phaholyothin 32, Phaholyothin Road, Senanikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2941-6702-5
โทรสาร : 0-2561-2633
โฮมเพจ : http://www.wellman.co.th