หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานปฏิบัติการในห้องทดลอง (โรงงานสมุทรปราการ)

T&D Operator (Phrapradaeng Factory)
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาระบบคลอร์อัลคาไล
2. ดำเนินการและควบคุมระบบนำร่องอิเลคโทรไลเซอร์
3. ดำเนินการและควบคุมระบบนำร่องระบบบำบัดน้ำเกลือ
4. วิเคราะห์สารเคมี เช่น ระบบน้ำเกลือ โซดาไฟ กรดเกลือ ไฮโดรเจน คลอรีน
5. ร่วมกิจกรรม TPM การตรวจระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. รายงานและบันทึกผลการทดลอง
คุณสมบัติ
1. จบปวส. สาขาอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมเคมี หรือที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ 2-3ปีในห้องทดลอง และกระบวนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้
4. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ Ms Office เบื้องต้น
5. สามารถปฏิบัติงานที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
AGC Chemicals (Thailand) Co., Ltd.  is a leading company of Chlor-Alkali chemical manufacturer in Thailand. The company was established in 1964 and its mother company is AGC Inc. Japan. We were granted promotional privileges by the Board of Investment (BOl) and supplies the basic chemicals of finest quality complying with international standard to other industries and the ASEAN region. We immediately require the following suitably qualified candidates to strengthen our team in daily operations and future planning. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Chidchada Chongboonprasert
ที่อยู่ : 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor Rama 4 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-092-6499 Ext. 306
โทรสาร : 02-092-6455
โฮมเพจ : http://www.agc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด