หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขาย

Sales & Marketing
ด่วนมาก!
บริษัท ซีนอน ฟู้ดส์ จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ติดต่อประสานงานและดูแลลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม/ร้านขายส่ง/ร้านอาหาร/โรงแรม
• เพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
• หาลูกค้าใหม่,รักษาฐานลูกค้าเดิมและนำเสนอสินค้าให้กับทางกลุ่มลูกค้าที่ตนเองรับผิดชอบ

• จัดทำสรุปรายงานขาย จัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงจัดเตรียมสินค้าตัวอย่างเพื่อนำไปเสนอให้ลูกค้า (ตำแหน่งประสานงานขาย)

• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้ดี

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• ระดับการศึกษา วุฒิปวช.ขึ้นไป
• ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานตรงสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ตำแหน่งพนักงานขาย)
• หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงาน: วันจันทร์ - วันเสาร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. (ทำงาน 2 เสาร์ ต่อเดือน)

สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานสาขาดอนเมือง ที่อยู่ 111/379-380 ซอยช่างอากาศอุทิศ 27 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ปรับเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยเหลือต่างๆ , ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา-คู่สมรส-บุตรธิดา, ท่องเที่ยวประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซีนอน ฟู้ดส์ จำกัด  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสินค้า ประเภทวัตถุดิบ อาหารญี่ปุ่น และ เบเกอรี่ ให้กับลูกค้า ร้านอาหาร โรงแรม และ ลูกค้าทั่วประเทศ    
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพราวรวี
ที่อยู่ : สำนักงานสาขาดอนเมือง ที่อยู่ 111/379-380 ซอยช่างอากาศอุทิศ 27 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2565-2873-5 ต่อ 23 / 098-272-4411
โทรสาร : 0-2565-3545
โฮมเพจ : http://www.xenonfoods.com