หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานฝ่ายบัญชี (สัญญา 1 ปี )

Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด
การศึกษา
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดูแล และบริหารงานส่วนลูกหนี้ รายได้ โดยจัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ รวมถึงการติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้
- ดูแล และบริหารงานส่วนเจ้าหนี้ การชำระเงินให้กับผู้ค้าและภาษีทุกประเภท รวมถึงการจัดทำเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย และใบเสร็จรับเงิน
- ตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ รอบการชำระ พร้อมทั้งทำการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารและเช็คธนาคาร
- บันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกิจการ พร้อมทั้งจัดทำงบกำไรขาดทุนและรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปีส่งผู้บริหารและหน่วยงานอื่นๆตามระยะเวลาที่กำหนด
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ปิดงบการเงินประจำปีตรงตามเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด
- ตรวจเช็คข้อมูลและปรับปรุงรายละเอียดประกอบงบการเงิน
- จัดเตรียมเอกสาร ภ.ง.ด. 50, 51, 1, 3 , 53 และภาษีซื้อ-ขาย ภพ. 30 พร้อมยื่นแบบแสดงรายการภาษีทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ได้ถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
- ดูแลและบันทึกบัญชี พร้อมตรวจสอบสินทรัพย์ของกิจการ ทำรายงานสินทรัพย์ บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา
- กำหนดวิธีการ แนวทางในการปฎิบัติงานและการแก้ปัญหาให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อประสานงาน พร้อมตอบข้อชักถามทั้งบุคคลภายในและภายนอกกิจการได้ดี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง

- อายุ 23 ปี ขึ้นไป

- การศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี ขึ้นไป (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **)

- มีทักษะในการประสานงานและติดต่อสื่อสารที่ดี

- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ **)

- มีความอดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้


อัตราตามตกลง และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (17,000 – 23,000 บาท)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกประสานมิตรพลาซ่า ชั้น 3 (สุขุมวิทซอย 23 รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสุขุมวิท)

ติดต่อสมัครงานได้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายธวัชชัย  แสนอุ่น (บอล)
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-204-1143 ต่อ 3
e-mail: hr@abc-cooking.co.th, ball.tawatchai@abc-cooking.co.th 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ
- สวัสดิการหยุดวันเกิด
- ฯลฯ
เกี่ยวกับบริษัท
ABC Cooking Studio started its business in Shizuoka, Japan, in 1985 with this simple concept: “Food is the most important thing to one’s healthy life. We are not only a cooking school but also a space for entertainment. Cooking can be a pleasant gathering opportunity with your friends, and ABC Cooking Studio is the perfect place to experience fun and enjoyable lessons in a friendly and causal environment.
Now, we are looking for team member to join our organization.

ABC Cooking Studio เป็นสตูดิโอสอนทำอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยกำลังจะเปิดสาขาแรกที่ประเทศไทยในเดือน กันยายน ปี 2015 นี้ ที่ห้างสรรพสินค้าCentral World ชั้น 3
โดย ABC Cooking Studio จะเป็นคลาสเรียนที่ทำให้ผู้เรียนได้สนุกสนานเพลินเพลินไปกับความสำคัญของ "การรับประทานอาหาร" และ "อาหารแบบโฮมเมด" ไปพร้อมกับการเรียนทำอาหาร ขนมปัง และเค้ก สูตรออริจินัลจากญี่ปุ่น 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายธวัชชัย แสนอุ่น (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ที่อยู่ : 4, 4/1-4/2, 4/4 B311, 3rd Floor, Central World Plaza, Rajadamri Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-204-1143 ต่อ 3
โฮมเพจ : http://abc-cooking.co.th/home
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอบีซี คุกกิ้ง สตูดิโอ (ไทยแลนด์) จำกัด