หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center, Customer Service)

Call Center, Customer Service
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ยานนาวา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ให้บริการตอบข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์, Live chat, Social Media, Email หรือช่องทาง Digital อื่น ๆ
 • ดูแลรับผิดชอบงานบริการ นำข้อมูลมาปรับปรุงการให้บริการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากคำติชมของลูกค้า เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • จัดทำรายงานประสิทธิภาพของการให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หรือที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง (ไม่จำกัดอายุ)
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาประชาสัมพันธ์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Call Center อย่างน้อย 2-5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในสายงานธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา วันหยุด และเข้างานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่ธนาคารกรุงศรีฯ สำนักงานใหญ่ พระราม 3
 • มีการจัดอบรมความรู้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนปฏิบัติงานจริง
 • คอมพิวเตอร์มีความรู้ใน Microsoft Office - Word & Excel

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การประชาสัมพันธ์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : ภาษาและการสื่อสาร
เกี่ยวกับบริษัท

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือกรุงศรี เป็นสถาบันการเงินชั้นนำแบบครบวงจร 1 ใน 5 ของไทยที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจแบบก้าวกระโดด และเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง และยังเป็นเจ้าของรางวัล “สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานแห่งปี 2556” (2013 Gallup Great Workplace Award) จากบริษัท Gallup โดยมีเพียง 32 องค์กรชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ มีความพร้อม และยินดีเปิดโอกาสให้กับทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ รักความท้าทาย และความก้าวหน้า เพื่อร่วมงานและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา

 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Bank of Ayudhya PLC (BAY)
Primary Industries :
Banking
Number of Employee :
8417"
Registration :
57,625 million THB
งาน หางาน สมัครงาน

Company Background

    Bank of Ayudhya Public Company Limited (“BAY”) was established on January 27, 1945 in Ayudhya Province, once a capital of the Thai Kingdom, and commenced operations on April 1, 1945, with initial registered capital of Baht 1 million. The Bank’s head office was initially based in Ayudhya but was moved to Bangkok, within the same year of the Bank’s establishment, at the corner of Ratchawong Road. In 1996, the Bank moved its headquarters to the present location at 1222 Rama III road, Bang Phongphang, Yan Nawa, Bangkok 10120.

    The Bank’s Ordinary Shares have been listed on the Stock Exchange of Thailand since September 26, 1977 and registered as a public limited company in Thailand on September 28, 1993. The Bank raised its paid-up capital to Baht 10,000 million and Baht 28,704 million in June 1998 and August 2003 consecutively.

    In 2006 the Bank formed a business partnership with GE Money. Relying on both parties strengths to act as a strong driving force for business excellence under the theme “Power of Partnership”, the Bank is making a major leap toward success and aspires to be a leading bank in Thailand providing financial services of world-class standard.

    As of December 2007 , the Bank’s registered and paid up share capital was Baht 57,477 million following GE Capital International Holding Corporation’s investment of 2,000 million shares, and with additional of warrants conversion in the amount of 14.789 million units, on 8 January 2008 the bank has increased its registered and paid up share capital to Baht 57,625 million accordingly.

    BAY is the fifth largest domestic commercial bank in term of deposits, total assets and the sixth largest in term of loans. As of September, 2007, the Bank had Baht 663,963 million in total assets and 8,417 employees. BAY provides a full range of banking services to both its corporate and individual customers through its head office and its 569 branch nationwide. In addition to its domestic branch network, the Bank has three overseas branches in Hong Kong , Lao P.D.R. and Cayman Islands .

    BAY has always placed an importance on the development of products and services so as to provide greater convenience for customers. Financial services available are for example:

 • Deposits Services
 • International Trade Services
 • Lending Services
 • Money Transfer
 • Bill Payment Services
 • Electronic Banking Services
 • Foreign Exchange and Remittance Services
 • Investment Banking Services
 • Securities Custody and Trustee Services Asset Management Services  
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

Company Statement

    Ongoing value creation through "Conservative and Progressive" management approach in strengthening the Bank's financial status. Value creation is to be achieved through strong overall risk management to ensure the Bank's long-term financial stability. Increase customer satisfaction through the development of new products and services facilitated by enhanced information technology. Enhance employees'knowledge and management capabilities to meet the challenges of the changing environment.

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน

Employees

 1. Provide an adequate benefits scheme.
 2. Provide an adequate compensation scheme appropriate for qualification, level of responsibility and ability to execute tasks.
 3. Provide equitable treatment and provide opportunities for growth.
 4. To continuously increase each employee's capability and value through ongoing training.
 5. Provide employees with an environment conducive for work.
 6. Take into consideration constructive comments and suggestions made by employees to improve the Bank's operations.
 7. Respect the rights and values and maintain confidential all information related to each employee unless persons allowed by law requests to access them.
 8. Ensure a safe working environment conducive for maximum effectiveness of employees.  
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Bank of Ayudhya PLC (BAY)
Address :
Talent Acquisition Center 12th floor, Bank of Ayudhya Public Company Limited, 1222 Rama III road, Bangphongphang, Yannawa, Bangkok 10120
Telephone :
02-2962000 ต่อ 2811
Fax :
02-2942565
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมณีพรรณ พิริยะบวรภัทร์
ที่อยู่ : ศูนย์สรรหาและว่าจ้างบุคลากร ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1024 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-296-2805
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.krungsri.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)