หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานวิเคราะห์การตลาด (ภาษาจีน)

Marketing Analysis Officer
ด่วนมาก!
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (จตุจักร), จีน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำรวจตลาดต่างประเทศ Amazon

- ศึกษา หาข้อมูลสภาพการตลาด การแข่งขัน และพฤติกรรมผู้บริโภค ในต่างประเทศ

- เดินทางไปสำรวจ/เก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย(ต่างประเทศ)

- ประสานงานให้ความช่วยเหลือ Franchidee ในเรื่องการบริหารร้าน Cafe Amazon

- ประสานงาน ระหว่าง Franchidee และหน่วยงานภายในเพื่อดำเนินการ Set Up ร้าน และ อบรม (OJT) เพื่อเปิดร้าน

- รวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานในแต่ละประเทศ เพื่อนำมาสรุปรายงานผลการดำเนินงานใน ภาพรวมเพื่อการเปิดดร้าน

- ประสานงานจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการส่งออก/นำเข้าสินค้า Cafe Amazon แต่ละประเทศที่เปิดร้าน Cafe Amazon

- Up Date ฐานข้อมูล Franchidee ร้าน Cafe Amazon - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 20 ถึง 30 
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรด 2.50
- ต้องเดินทางทั้งใน ประเทศ และเดินทาง ต่างประเทศได้ (ประเทศจีน เป็นหลัก)
- ต้องใช้ภาษาจีนได้คล่อง อ่านออก เขียนได้ สื่อสาร และแปลเอกสารได้ (ต้องมีเอกสารยืนยันการใช้ภาษา)
- ติดต่อประสานงานได้ และผู้สัมภาษณ์ พร้อมเริ่มงานได้ทันที ตามกำหนด
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
- หากมีผลคะแนน TOEIC (ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ) และ HSK (ผลคะแนนทดสอบภาษาจีน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร), จีน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามความสมัครใจ)
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินช่วยเหลือประสบภัย เนื่องจากวาตภัย อุทกภัย และอัคคีภัย
 • เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม ปตท.จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการแรงงาน (Outsource) ในส่วนที่เป็นงานสนับสนุน อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงานให้กับกลุ่มปตท. เพื่อให้บริษัทของลูกค้าได้มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกฤษฎา ธรรมติกานนท์ และ คุณดนิตา วิภาวิน
ที่อยู่ : 555/1 อาคาร ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 10 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2140-3151-2
โทรสาร : 0-2140-3150
โฮมเพจ : http://www.pttbsa.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด