หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์

Seed Production Technician
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ดำเนินการ ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ความรู้กับเกษตรกรด้านการเพาะปลูก, การแก้ปัญหาการเพาะปลูก การผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้ตามเกณฑ์ คุณภาพและมาตรฐานของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 22-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพืชสวน, พืชไร่ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับพืช
สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีประสบการณ์ด้านการส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ หรือการเพาะปลูกพืช 0-2 ปี
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน: ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ จังหวัดน่านและลำปาง (พื้นที่ที่รับผิดชอบ)
เงินเดือน: 17,000 บาท ( +ประสบการณ์ )

สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพกลุ่ม
2. การประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. เงินช่วยเหลือ กรณีมรณกรรมของบุคคลในครอบครัว
4. ตรวจร่างกายประจำปี
5. โบนัส การันตี 2 เดือน
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. ค่าเบี้ยเลี้ยงตามระดับตำแหน่ง (กรณีออกทำงานต่างพื้นที่)
8. ที่พัก,ค่าโทรศัพท์
9. ค่าอาหารเดือนละ 1,500 บาท
อื่นๆ
• ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจร่างกายประจำปี
  • ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสประจำปี 2 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
            บริษัท เจียไต๋ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2464 ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและความซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า ตลอดจนให้ความสำคัญในด้านการวิจัยพัฒนาสินค้า และคัดสรร สินค้าจากแหล่งผลิตชั้นนำของโลกมาจัดจำหน่าย จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของประเทศไทย และขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
            นอกจากนี้ เจียไต๋ยังมีการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและโรงเรือน ตลอดจนประกอบธุรกิจผักผลไม้สด พร้อมมีทีมผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมการเพาะปลูกให้คำปรึกษา ถึงการปลูกที่ถูกวิธีให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Chia Tai Company Limited
Primary Industries :
Agricultural company
Number of Employee :
1000
Registration :
n/a
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
เจียไต๋มุ่งมั่น คิดค้น และถ่ายทอดนวัตกรรม เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรม และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

พันธกิจ:

เจียไต๋ พร้อมสรรค์สร้าง เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการเกษตร คู่ค้า และบุคลากรในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Chia Tai Company Limited
Address :
299 - 301 Songsawad Rd., Samphantawong, Bangkok 10100
Telephone :
0-2233-8191-9 ext.151, 152, 153,089-1396174
Fax :
0-2237-1539
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms.Narumol Mengchang , Ms.Wariya Yaprom | Recruitor
ที่อยู่ : 1 Soi Sukhumvit 60, South Phra Khanong District, Phra Khanong, Bangkok, 10260
โทรศัพท์ : 0-2491-8191
โทรสาร : 0-2491-8699
โฮมเพจ : http://www.chiataigroup.com