หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2562
งาน หางาน สมัครงาน
พนักงานเก็บค่าผ่านทาง
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้บริการจัดเก็บค่าผ่านทางแก่ผู้ใช้ทาง ด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง พร้อมจดบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน
• ให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทาง อาทิเช่น เส้นทาง, ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปวช.
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจรักในงานบริการ และมีความซื่อสัตย์สุจริต
• มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีทักษะในการไขปัญหาเฉพาะหน้า
• สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สวัสดิการ
 โบนัสประจำปี
 ประกันสังคม
 กองทุนเงินทดแทน
 ค่ารักษาพยาบาล
 ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 ตรวจสุขภาพประจำปี
 เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 เครื่องแบบพนักงาน
 วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 กีฬาประจำปี
 ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
 
ผู้ที่สนใจโปรดสมัคร Online ได้ที่ http://joindmt.tollway.co.th/career/idcard.aspx
หรือที่สำนักงานใหญ่ วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. เท่านั้น
ที่งานทรัพยากรมนุษย์ สำนักกรรมการผู้จัดการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 
ข้อมูลของบริษัท
ไม่ระบุ
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nadthayaphorn / Khun Wassana / Khun Rumphai
ที่อยู่ : 40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2792-6531-6
โทรสาร : 0-2792-6539
โฮมเพจ : http://www.tollway.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)