หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล (4 ตำแหน่ง)

Draftsman
บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน:

- รับผิดชอบเขียนแบบงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง

- เขียนแบบ Auto CAD,Bim revit ตามการติดตั้งจริง หรือ ตามแบบแก้ไขตามที่วิศวกร/ซุปเปอร์ไวเซอร์กำหนด

-จัดเก็บข้อมูล แก้ไขปรับปรุงไฟล์ข้อมูลต่างๆ และแบบต้นฉบับ

-ตรวจสอบหน้างานจริง ประกอบการเขียนแบบ

-เขียนแบบ Shop DrawingและAsbuit Drawing งานระบบตามแบบร่างและเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบการเขียนแบบตามที่วิศวกร/ซุปเปอร์ไวเซอร์กำหนด

สถานที่ทำงาน: ทำงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ:

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เครื่องแบบพนักงาน
- โบนัสประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ท่องเที่ยวต่างประเทศ
- และอื่นๆ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
- วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า /เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานระบบอย่างน้อย 2 ปี
- สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
- มีความรับผิดชอบในงาน ขยัน อดทน 
- สามารถรับแรงกดดันได้ - เขียน REVIT ได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มบริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ บริการจัดหาและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวมทั้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ผลงานติดตั้งงานระบบที่ผ่านมา เช่น โครงการ AIS เซอร์วิสเซ็นเตอร์, โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่AIS, โครงการอาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่และศูนย์ข้อมูล DTAC, โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ, โครงการอาคารคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการคอนโดมิเนียมและอาคารสูงอื่นๆ มากกว่า 10 แห่ง, และโครงการห้างเทสโก้ โลตัส (TESCO LOTUS) มากกว่า 50 แห่ง  และโครงการอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม  และสามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน บริษัทฯกำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Development
ที่อยู่ : 11 Soi Nakniwat 20, Nakniwat Rd., Ladphrao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2514-3113
โทรสาร : 0-2514-3553
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด