หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานเขียนแบบ

Draftsman
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำ Shop Drawing ในการก่อสร้างงาน Substation โดย Clear แบบให้เสร็จก่อนขึ้นงาน
 • จัดทำแบบ As built Drawing ให้ถูกต้องตามงานก่อสร้างจริง
 • ควบคุมการจ่ายแบบให้กับผู้ใช้งาน และสามารถเขียนแบบให้มีความสอดคล้องกัน
 • ทำงานตามแผนงาน (Shop Drawing Schedule) ที่กำหนด
 • ร่วมศึกกษาแบบกับวิศวกรโครงการและผู้ช่วยวิศวกรในการทำแบบ
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือสูงกว่า ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนแบบงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องด้านบน
 • สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับงานได้คล่อง ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
 • สามารถไปปฎิบัติงานตามโครงการได้ ( คลองด่าน /สมุทรปราการ)
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : การก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • ค่าคอมพิวเตอร์
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์พระราม9 ชั้นที่ 17 อาคาร เอ ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-0535861-62
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)