หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานแผนกความปลอดภัย

Safety Officer
บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบ วิเคราะห์ หาแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
• ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
• วิเคราะห์แผนงานโครงการต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
• แนะนำ อบรมความปลอดภัย ให้กับพนักงานบริษัท พนักงานขับรถ เพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
• ตรวจสอบ หาสาเหตุ วิเคราะห์ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุ เดือดร้อน ข้อร้องเรียนต่างๆ อันเนื่องจากการทำงาน และรายงาน เสนอแนะต่อนายจ้าง
• รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
• ตรวจสอบทดสอบและประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน อุปกรณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขับรถปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบของรัฐบาล
• ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ

• อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• มีประสบการณ์ด้าน จป. วิชาชีพ
• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะ : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เกี่ยวกับบริษัท
JTC Logistics Company was established in 2011 by professional group in transportation who have an experiences more than 5 years. JTC Logistics Company have specialized transportation in Laem Chabang area and delivery cargo to the destination point around Thailand. JTC focus on providing a valuable service and best service quality to all customers. 
ที่อยู่ : 156/33 Moo 5 T.Nongkham, A.Sriracha, Chonburi 20230
โทรศัพท์ : 038-190-777 # 102
โทรสาร : 038-190-771-2
โฮมเพจ : http://www.jtclogistics.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด