หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานแผนกศุลกากร

Customs Officer
บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการการนำเข้า-ส่งออก และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Booking, B/L, Invoice, Packing list และอื่นๆ
• จัดทำใบขนขาเข้า-ออก และใบกำกับ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเจ้าหน้าที่ศุลกากร บริษัทตัวแทนขนส่ง(Agent) ท่าที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้า และลูกค้าเป็นต้น
• เดินพิธีการศุลกากรขาเข้า-ขาออก และติดตามดูแลการนำเข้า-ส่งออก เพื่อให้ส่งสินค้าทันตามเวลาที่กำหนด
• ติดตามและอัพเดทข่าวสารข้อมูลจากกรมศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก


คุณสมบัติ

•  อายุ 25 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และเข้าใจในเรื่องการนำเข้า-ส่งออก
• มีความรู้ในด้านพิธีการศุลกากรเบื้องต้น
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• สามารถเดินพิธีการศุลกากรด่วนในช่วงนอกเวลาทำการได้
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
JTC Logistics Company was established in 2011 by professional group in transportation who have an experiences more than 5 years. JTC Logistics Company have specialized transportation in Laem Chabang area and delivery cargo to the destination point around Thailand. JTC focus on providing a valuable service and best service quality to all customers. 
ที่อยู่ : 156/33 Moo 5 T.Nongkham, A.Sriracha, Chonburi 20230
โทรศัพท์ : 038-190-777 # 102
โทรสาร : 038-190-771-2
โฮมเพจ : http://www.jtclogistics.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เจ ที ซี โลจิสติกส์ จำกัด