หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงาน Facility (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร)

Maintenance technician
บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- วางแผนการซ่อมบำรุง
- วางแผนการสั่งซื้อ Spare part
- จัดทำประวัติเครื่องจักร
- จัดทำเอกสาร ISO

คุณสมบัติ

- อายุ : ไม่เกิน 25 ปี 
- เพศ : ชาย
- ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
- คณะ/สาขา: แมคคาทรอนิกส์
- ประสบการณ์การทำงาน : 0-2 ปี

คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม/เงื่อนไขพิเศษ :

- เกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 2.75
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้โปรแกรม PLC, มีพื้นฐานในการอ่าน Drawing
- มีความรู้ด้าน Mechanic & Electric
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถทำงานต่างสถานที่ หรือ ต่างประเทศได้

สถานที่ทำงาน: ชลบุรี  เขต:นิคมอมตะ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคนิคการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด (Honda Engineering Asian Co., Ltd.: EGAS) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย ดำเนินการอิสระโดยมีบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (Honda Engineering Co., Ltd.) ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2542 สำนักงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

ลักษณะธุรกิจ : ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (DIE&MOLD) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ รวมถึงการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์และเครื่องจักร เพื่อสนันสนุนการผลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ของบริษัทในกลุ่มฮอนด้าทั่วโลก

พ.ศ. 2542 ก่อตั้งบริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด และตั้งหน่วยงาน Press Die
เพื่อผลิตและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูปโลหะ (Press Die)
พ.ศ. 2543 ตั้งหน่วยงาน Power train เพื่อประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรและหน่วยงาน Die Casting
เพื่อผลิตแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม (Casting Die) เช่น ฝาครอบเครื่องยนต์ เป็นต้น
พ.ศ. 2547 ตั้งหน่วยงาน Welding Equipment เพื่อประกอบอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ทำหน้าที่จับหรือควบคุมชิ้นส่วน
(รถยนต์) แต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน
พ.ศ. 2548 ตั้งหน่วยงาน PO Mold เพื่อผลิตและซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
พ.ศ. 2551 ตั้งหน่วยงาน EGAS-D เพื่อการวิจัยและพัฒนาการผลิตแม่พิมพ์
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปาณิสรา แสงสว่าง
ที่อยู่ : 700/139 Moo 5 Tambol Klongtamru, Amphur Muang Chonburi, Chonburi Province 20000
โทรศัพท์ : 038-468-669
โทรสาร : 038-468-881
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฮอนด้า เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำกัด