หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัญญีพยาบาล

บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สุขภาพ/โรงพยาบาล
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งวิส้ญญีพยาบาล

1.จัดเตรียมยาและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญี

2.ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญีให้เพียงพอต่อการใช้งาน

3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน

4.มีความรู้ความสามารถในงานการพยาบาลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

5.ดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังให้ยาระงับความรู้สึกในห้องพักฟื้นจนปลอดภัยและส่งกลับหอ ผู้ป่วย

6.ดูแลให้ยาระงับปวดผู้ป่วยหลังผ่าตัด


คุณสมบัติ

ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 

3. ได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งแล้ว 

4. ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมวิสัญญีพยาบาล 

5. มีความกระตือรือร้น และ มีความรับผิดชอบสูง 

6. มีใจรักงานบริการ รักการทำงานเป็นทีม 

7. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานวิสัญญีพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่มีบุตรยาก
คลีนิก บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
ที่อยู่2483 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล คุณอุทุมพร 061-6951335 plapla534@gmail.com
ที่อยู่ : คลีนิก บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่อยู่2483 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 061-6951335
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ดีพ แอนด์ ฮาร์โมนิแคร์ ไอวีเอฟ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด