หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พยาบาลสิทธิประโยชน์

UR Nurse
ด่วนมาก!
บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ทบทวนและวิเคราะห์บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ ในขณะที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
2. ประสานงานด้านผู้ป่วยประกัน เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านข้อมูลทางการแพทย์ในการเคลมประกันผ่านโรงพยาบาล
3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำผลการวิเคราะห์มาสรุปและทำรายงานเสนอผู้บริหาร
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 28-40 ปี
2. จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3. มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
4. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาลและพิจารณาสินไหม อย่างน้อย 1 ปี
5. มีทักษะการติดต่อประสานงานดี และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบได้ดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พยาบาลศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลปิยะเวท และสถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา (เครือโรงพยาบาลบางประกอก) เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และโรงพยาบาลยังได้รับ การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (HA : Hospital Accreditation) และการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตราฐานสากล (JCI : The Joint Commission International)พร้อมขยายธุรกิจ ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธารทิพย์ ธนาวัฒนกุล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 362 ถนนพระรามที่ 2 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 11162
โทรสาร : 02-109-9111 ต่อ 11164
โฮมเพจ : http://www.piyavate.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) และ สถาบันสุขภาพและความงามตรัยญา(เครือโรงพยาบาลบางประกอก)