หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พยาบาล (ประจำสำนักงานใหญ่)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน

2.ดูแล และตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

3.จัดทำระบบการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ทบทวนรายการยาประจำห้องพยาบาล รวมทั้งจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำเดือน

4.จัดระบบการนัดพบแพทย์ การตรวจรักษา ระบบการส่งต่อการรักษา

5.ส่งต่อข้อมูลรายงานสุขภาพของพนักงาน ด้านการดูแลเชิงป้องกัน หรือส่งเสริมสุขภาพ เพื่อใช้วางแผนการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นรายบุคคล


คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย,หญิง

- อายุ (ปี) : 21-35

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- มีทักษะในการวิเคราะห์ และประมวลผล

- มีความสามารถในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พยาบาลศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-3500-79 ต่อ 6116,1611,6131
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)