หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

EVP Accounting
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริษัทพฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
รายงานตรงต่อ CFO PSH
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบงานด้านบัญชี ของพฤกษาโฮลดิ้ง และ พฤกษาเรียลเอสเตท ในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
• จัดทำแผนพัฒนาระบบงานของสายงาน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งแผนธุรกิจ
• กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของสายงานให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติของสายงาน
• วางแผนการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานด้านบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านบัญชี
• ร่วมกำหนดและทบทวนกลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของบริษัทในแต่ละปี เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละสายงาน
• กำกับดูแล ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของสายงานที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ


คุณสมบัติ
Qualifications/Requirements
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญาโท สาขาบัญชี / การเงิน
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือในงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีภาวะผู้นำสูงในการบริหารงานด้านบัญชีและต้นทุน รวมทั้งความสามารถในการประยุกต์ พัฒนาแนวคิดและวิธีการทางบัญชี ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและสนับสนุนธุรกิจได้ในสถานการณ์ต่างๆ
• CPA (Certified Public Accountants) จะได้รับการพิจารณษเป็นพิเศษ
• มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การจัดการที่ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
• มีทักษะด้านการบริหารจัดการทีม แลพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : การเงิน
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

Pruksa Real Estate Public Company Limited 


          ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต 

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”


 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน
“พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน”
งาน หางาน สมัครงาน
เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว
งาน หางาน สมัครงาน
“ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน
ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนา
ลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน”
งาน หางาน สมัครงาน
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า : มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ
สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ : คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมาย และประทับใจลูกค้า
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม : ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
มีวินัยปฏิบัติงาน : มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
ยึดมั่นจริยธรรม : ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Pruksa Real Estate Public Company Limited
Address :
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone :
0-2080-1739,065-517-3289
Fax :
0-2080-1700 ต่อ 48914
Home Page :
Contact Person :
Human Resource Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 11 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2080-1739,090-1984039
โฮมเพจ : http://www.pruksa.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)